Aktualno¶ci

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
19 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na które przybyli uczniowie, rodzice i nauczyciele.
DZIEŃ DZIECKA
W dniu 06 czerwca 2019 odbyła się uroczystość Dnia Dziecka pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Talentów” . W programie zabawy znalazły się występy artystyczne uczniów zaproszonych z Ostrowa, uczniów z naszej placówki ,zabawy sprawnościowe, kącik plastyczny i kulinarny oraz przejażdżki motocyklowe dzięki Stowarzyszeniu Motocyklistów” Sieradzanie”. Uroczystość sfinansowana została przez powiat sieradzki ze środków PFRON oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Ab Ovo.
BEZPIECZNY W SZKOLE, W DOMU I NA ULICY
W dniu 13 czerwca 2019 odbyło się spotkanie dla uczniów Zespołów Terapeutycznych Szkoły Podstawowej w ramach realizacji programu „Bezpieczny w domu, w szkole i na ulicy” pod hasłem „Bezpieczne korzystanie z urządzeń gospodarstwa domowego”. Celem spotkania było poznanie wybranych urządzeń technicznych codziennego użytku ułatwiających prace domowe zasilanych prądem, wyjaśnienie czym jest energia, wskazanie jej źródła. Uczniowie dowiedzieli się, że prąd elektryczny jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia i życia, poznali również zasady bezpiecznego obchodzenia się z prądem oraz przypomnieli numery alarmowe w sytuacji zagrożenia.
BEZPIECZNE WAKACJE
10 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem policji st. aspirant Agnieszk± Kulawieck±.w ramach realizacji programu wychowania komunikacyjnego „B±dĽ bezpieczny”. Spotkanie miało na celu utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacji. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali przestróg i rad bezpiecznego spędzania wolnego czasu nad wod±, w górach, w lesie, podczas burzy, na plaży i zachowania się w stosunku do nieznajomych . Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialn± pt.: „ Bezpieczne wakacje”. Organizatorzy – p. A. Mikołajczyk, p. A. Wencwel i p. B. Kubi¶-Knop, A. Ma¶lak.
SZKOLENIA W GRECJI I NA MALCIE W RAMACH PROJEKTU"Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie do¶wiadczeń europejskich II”
W kwietniu i maju odbyły się kolejne i zarazem ostatnie już 2 szkolenia w ramach projektu "Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie do¶wiadczeń europejskich II” „. Pierwsze z nich zrealizowano w dniach 07-13.04.2019r. w Grecji, natomiast drugie w dniach 07-12.05.2019r. na Malcie. Tematyka szkolenia w Grecji dotyczyła specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym identyfikacji niepełnosprawno¶ci, rozwi±zywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, w tym prewencji przedwczesnego kończenia nauki oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów, którzy maj± problemy między innymi takie jak: trudno¶ci w nauce (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, zaburzenia komunikacji, niepełnosprawno¶ć intelektualn±, zaburzenia sensoryczne, ADHD, Zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Instytucj± szkol±c± było Areadne. W Grecji grupa nauczycieli z SOSW szkoliła się wspólnie z nauczycielami z Cypru, Rumunii, Niemiec, Finlandii. Z kolei druga grupa odbyła szkolenie na Malcie, gdzie tematyk± szkolenia była Harmonia i Nauka („Harmony and Learning”). Uczestniczki poznawały techniki mediacji i negocjacji dotycz±ce promowania harmonii poprzez zarz±dzanie klas± i techniki mediacji w celu ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki. Efektem było nabycie nowej wiedzy z zakresu nieformalnych metod pracy z grup±, np. Onion Values, Pot of Identity, model ARCS, Elevator Pitch, metoda Carusela. Poza Polakami w szkoleniu uczestniczyli Rumunii, Islandczycy, Irlandczycy, Chorwaci, Słowacy i Cypryjczycy. Ponadto wszyscy uczestnicy szkoleń zapoznali się z systemami edukacyjnych krajów uczestnicz±cych, kultur± i tradycj± innych państw. Nauczyciele promowali działalno¶ć SOSW i zaprezentowali polski system edukacji. W tych 2 szkoleniach wzięło udział 10 nauczycieli O¶rodka. Projekt jest finansowany z programu Erasmus + , współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej – nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152. Szkolenia zagraniczne maj± na celu poprawę jako¶ci pracy placówki o¶wiatowej poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.
ŁÓDZKI REGIONALNY DZIEŃ TRENINGOWY PROGRAMU AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dniu 14 maja 2019 r. na terenie sali rekreacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbył się Łódzki Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych prezentowało 55 zawodników.
Uczestniczyło w nim 9 ekip z województwa łódzkiego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 Łódź, Zespół Szkół Tyble, Zespół Szkół Specjalnych Wieluń, Warsztaty Terapii Zajęciowej Wieruszów, Ośrodek Adaptacyjny Sieradz, Warsztaty Terapii Zajęciowej Sieradz, Dom Pomocy Społecznej Sieradz, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sieradz.
Organizatorami tego wydarzenia sportowego był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” oraz Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Łódzkie.
Organizację imprezy wspierały środki finansowe: Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia i wciągnięcia flagi Olimpiad Specjalnych Polska, hymnu oraz przysięgi.
Następnie odbyły się emocjonujące zawody sportowe. Podczas imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Można było pobawić się, zrelaksować w „wiosce olimpijskiej”, zjeść coś smacznego. Dużo radości, uśmiechu dostarczyli również przedstawiciele Fundacji „Dr Clown”. Zmagania zawodników obserwowali zaproszeni goście. Kulminacyjnym punktem tego dnia było wręczenie przez dyrekcję Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego medali, upominków zawodnikom i dyplomy wolontariuszom ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Ab Ovo w Sieradzu. Udział w MATP dostarczył wszystkim pozytywnych emocji.

KONKURS RECYTATORSKI
23 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się czwarty szkolny konkurs recytatorski pod hasłem "Mama, to taki kto¶ do kochania'. Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie; M.. Szczuko, S. Wojtyniak. Tegorocznym mistrzem recytacji została Natalia Zych, uczennica przygotowana przez p. I. Komorowsk±. Sponsorem nagrody jest Stowarzyszenie AB OVO przy wsparciu sklepu sklepu Rabel Elektro w Sieradzu.
SZKOLENIE DLA UCZNIÓW Z KRAJÓW PARTNERSKICH
W dniach: 6-10 maja 2019 r. SOSW w Sieradzu go¶cił partnerów, realizuj±cych program Erasmus+ „Przyszło¶ć zaczyna się dzi¶”. Odbyło się szkolenie dla trzydziestu uczniów z Polski, Chorwacji, Hiszpanii i Włoch pod hasłem: „Kim jestem?”, w ramach którego młodzi ludzie uczyli się swojej tożsamo¶ci kulturowej, ale również poznawali tradycje, zwyczaje innych państw, prezentuj±c ciekawostki z krajów i regionów, z których pochodzili, bior±c udział w kulturowym quizie, ucz±c się tradycyjnych, ludowych tańców podczas warsztatów artystycznych. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zwiedzić Skansen w Sieradzu (ucz±c się przy okazji wyrobu regionalnych produktów), zaprezentować się podczas Festiwalu Kultur (nie tylko w postaci pokazów tanecznych, w tym – go¶ci z SP4 w Sieradzu, ale również warsztatów plastycznych oraz degustacji potraw kuchni 4 państw partnerskich), zmierzyć się z aktorsk± rol± w czasie kręcenia pierwszej czę¶ć filmu „Marzenia się spełniaj±” - w konwencji kina niemego, w pięknych wnętrzach pałacu w Małkowie, integrować się i bawić w sieradzkiej kręgielni. Zwieńczeniem wizyty była niecodzienna lekcja na temat historii, kultury i walorów turystycznych naszego kraju, zrealizowana podczas wycieczki do Krakowa
¦NIADANIE WIELKANOCNE
W dniu 16.04.2019 roku odbyło się uroczyste ¦niadanie Wielkanocne
z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli. Dzieci aktywnie wł±czały się
w przygotowania wielkanocne: malowały pisanki, siały rzeżuchę i owies. Wspólnie wytworzone akcenty wielkanocne znalazły się na stole. Dzieci
w od¶więtnych strojach zasiadły do stołu przy pięknie udekorowanych stołach
z tradycyjnymi pokarmami: z jajkiem, szynk±, kiełbas± i babeczk±. Przed rozpoczęciem ¶niadania wszyscy złożyli¶my sobie wzajemne życzenia.
KONKURS ORTOGRAFICZNY
28 marca 2019 roku w naszej placówce odbyła się kolejna edycja konkursu "MISTRZ ORTOGRAFII",
tym razem pod hasłem "Stanisław Moniuszko a ortografia". W ten sposób postarali¶my się uczcić pamięć kompozytora, którego wspominamy w tym roku zgodnie z Uchwał± Sejmu RP i Senatu RP.
W zmaganiach o tytuł Mistrza uczestniczyło 6 uczniów, z klas VII – VIII szkoły podstawowej , klasy gimnazjalnej, branżowej oraz zawodowej, którzy musieli napisać dyktando, rozwi±zać krzyżówkę, wypisać trudno¶ci ortograficzne z tekstu pie¶ni "Prz±¶niczka", napisać krótki tekst poprawny pod względem ortograficznym oraz rozwi±zać zadania w quizie ortograficznym.
Miło nam poinformować, że tegoroczny tytuł "MISTRZA ORTOGRAFII" zdobyła uczennica klasy III gimnazjalnej – Natalia Wojterzak.
Organizację konkursu jak co roku wsparło finansowo Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych "AB OVO".
POWITANIE WIOSNY
Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić. W tym roku szkolnym 2019, pierwszy dzień wiosny w naszej szkole obchodzili¶my 21 marca w sposób urozmaicony, ciekawy i kolorowy. Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz szkoły oraz wdrażanie do zdrowej rywalizacji . Wszyscy zgromadzili¶my się w tym dniu na sali gimnastycznej. Na pocz±tku obejrzeli¶my prezentację pt: "Wiosna" Następnie uczniowie rywalizowali ze sob± w różnych konkurencjach. Jako pierwszy odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Oznaki wiosny”. Komisja jednogło¶nie zdecydowała, że wszystkie prace s± piękne i zostan± rozwieszone na korytarzu szkolnym. Następnie odbyły się konkursy sportowe. Poziom przygotowania do wiosny był bardzo wysoki. Jury miało bardzo trudny wybór. Podczas występów widownia bawiła się ¶wietnie, klaszcz±c i pomagaj±c występuj±cym. Po wszystkich konkursach zostały wręczone słodycze. Wszystkim bior±cym udział serdecznie gratulujemy! Dzień ten był pełen atrakcji.
ZAGRANICZNE SZKOLENIA NAUCZYCIELI SOSW W SIERADZU W RAMACH ERASMUS+
W lutym 2019r. nauczyciele realizuj±cy projekt "POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DO¦WIADCZEŃ EUROPEJSKICH II" odbyli dwa szkolenia zagraniczne. Pierwsze pt. „ Creative method in special needs education” (03-09.02.2019r.) odbyło się w Barcelonie, drugie pt. „Tackling Early School Leaving” (25.02.-01.03.2019) w Pisa. Zagraniczne szkolenia stanowi± realizację celu projektu, którym jest nauka zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki przez naszych uczniów. We Włoszech tematyka skupiała się na przyczynach i skutkach przedwczesnego kończenia nauki (ESL), istniej±cych strategiach, politykach i ¶rodkach maj±cych na celu zwalczanie tego zjawiska, a także na wypracowaniu metod wspierania nauczycieli i uczenia się uczniów. Podczas szkolenia nacisk kładziony był również na umiejętno¶ci zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron - uczniów, szkoły, nauczycieli, rodziców i społeczno¶ci lokalnych w celu stworzenia systemowego podej¶cia. Natomiast w Hiszpanii uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych, zwi±zanych z teatrem, grami i dram±. Uczyli się od siebie nawzajem, jak uatrakcyjnić ofertę edukacyjn± placówki. Wizyty szkoleniowe odbywały się za po¶rednictwem europejskich instytucji szkol±cych takich jak: Pricalica i Dorea. W szkoleniach uczestniczyli również nauczyciele innych krajów: ze Słowenii, Cypru, Niemiec, Chorwacji, Bułgarii, Hiszpanii, Serbii, z którymi podzielili¶my się dobrymi praktykami oraz merytorycznymi spostrzeżeniami i wnioskami. Projekt jest finansowany z Programu Erasmus+, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej - nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152. Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilno¶ć kadry edukacji szkolnej”w obszarze edukacji szkolnej maj± na celu poprawę jako¶ci pracy placówki o¶wiatowej osi±gan± przez udział jej pracowników w mobilno¶ciach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnosz± oni własne kompetencje zawodowe.
OWOCE, WARZYWA I MLEKO W SZKOLE
Już od paĽdziernika w naszej szkole (w klasach I-V) na uczniów czekać będ± mleko, warzywa i owoce, dostarczane w ramach programu promuj±cego zdrowy styl życia i odżywiania. Program jest realizowany ze ¶rodków Unii Europejskiej. Celem tej unijnej inicjatywy jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych w¶ród dzieci. Obejmuje ona rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także specjalny program edukacyjny, dzięki któremu uczniowie poznaj± znaczenie odpowiedniego żywienia i dowiedz± się, jak produkowana jest żywno¶ć. Poza tym zdrowym odżywianiem dzieci będ± uczestniczyły w warsztatach i lekcjach po¶więconych zdrowemu odżywianiu, dlatego że głównym celem tego programu jest wyrabianie wła¶ciwych nawyków żywieniowych u dzieci , kiedy wła¶nie te nawyki kształtuj± na całe życie
5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE
W naszej szkole realizujemy program edukacyjny maj±cy na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Podstaw± prawidłowego żywienia jest spożywanie minimum 5 porcji warzyw i owoców dziennie, a jedn± z nich może być szklanka soku. Dieta bogata w produkty z tej grupy wspomaga prawidłowy rozwój dzieci, a także dostarcza im cał± gamę witamin i składników mineralnych. Dbało¶ć o prawidłowe nawyki żywieniowe od najmłodszych lat z pewno¶ci± zaprocentuje w przyszło¶ci.
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Uczniowie naszej szkoły mieli okazje uczestniczyć w spotkaniu cyklicznym z Panem Tomaszem Olejnikiem pracownikiem WORD w Sieradzu. Spotkanie obejmowało pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze oraz widoczno¶ci. Dowiedzieli¶my się o konieczno¶ci zapinania pasów bezpieczeństwa, jazdy w fotelikach. U¶wiadomiono uczniom, jak± ważn± rolę odgrywa widoczno¶ć na drodze, wszyscy uczestnicy powinni być wyposażeni w elementy odblaskowe. Nie zabrakło również tre¶ci dla „starszaków”, którzy zamierzaj± zdać egzamin na prawo jazdy. Uczniowie zostali u¶wiadomieni , jakie ryzyko i konsekwencje ponosz± kierowcy kieruj±cy pojazdem pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Spotkanie miało charakter edukacyjno-profilaktyczny.