Aktualności

WIZYTA PARTNERSKA W SIERADZU
Od 12 do 16 listopada 2018 w ramach realizacji projektu ERASMUS+ „Przyszłość zaczyna się dziś” (KA229) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu gościł 15 nauczycieli i dyrektorów szkół partnerskich z 3 krajów: Włoch, Hiszpanii i Chorwacji. W tym czasie odbyły się szkolenia (pod hasłem: „Szczęśliwy nauczyciel= szczęśliwy uczeń”): trening relacji interpersonalnych, zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej, studium przypadku, analiza dzieła malarskiego, metody relaksacji, warsztaty taneczne, plastyczne oraz teatralne. Goście obserwowali lekcje, nie tylko w SOSW, lecz również w SP4, zapoznali się z polską kulturą (folklor regionu sieradzkiego) oraz historią (głownie w trakcie Koncertu Patriotycznego – 13.11.2018 w Sieradzkim Centrum Kultury, z udziałem delegacji szkół sieradzkich: z SP6, SP10, SPGS, I LO, II LO, KLO, SOSW). Partnerzy wzięli również udział w konferencji na temat przeciwdziałania zjawisku wczesnego kończenia szkoły przez uczniów (prelegenci to dyrektorzy i koordynatorzy projektów z: Centrum Edukacji Zawodowej – jako przykładu dobrych praktyk w kraju, a także z I LO im. K .Jagiellończyka oraz SP4 im. M. Konopnickiej – jako placówek proponujących rozwiązania edukacyjne na szczeblu międzynarodowym w ramach projektu Erasmus+ - współpracy szkół).
Piątek, jako ostatni dzień spotkania, był przeznaczony na poznanie historii stolicy oraz jej dziedzictwa kulturowego.
BEZPIECZNY W DOMU, SZKOLE I NA ULICY"
23 listopada bieżącego roku, w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczny w domu, szkole i na ulicy”, odbyły się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej „Spotkanie z nieznajomym”. Organizatorki, p. A.Maślak, p. J.Bronka, p. I.Pietruszewska i p. R.Dziedziela, zaprezentowały i omówiły sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w kontaktach z nieznajomym. Uczniowie poznali sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Na zakończenie została zaaranżowana sytuacja pojawienia się w sali osoby nieznajomej, dzięki temu uczniowie mieli okazję praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
ANDRZEJKI NA ŚWIETLICY
29 listopada w świetlicy szkolnej odbyły się Andrzejki- przypomnieliśmy polskie tradycje związane z Katarzynkami i Andrzejkami. Były wędrujące buty do drzwi, przekuwane czerwone serca i losy z wróźbami- było magicznie i tajemniczo. Imprezę przygotowały i przeprowadziły panie L.Augustyniak i M. Szczuko.
LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM
Dnia 26.11.2018 w naszej placówce odbyło się kolejne spotkanie w ramach działania na 100-lecie Niepodległości Polski. Uczniowie w wyjątkowy sposób teatru pacynek zapoznali się z "Legendą o Smoku Wawelskim". Dzieci dzięki przedstawieniu, wspólnej nauce przez zabawę zaznajomiły się z treścią legendy. Stworzyły również portret bratniego smoka sieradzkiego i ułożyły dla niego specjalne zdrowe meni by był zdrowy pełen energii i dobroci.
XIV FESTIWAL RECYKLINGU
15.09.2018 odbył się XIV Festiwal Recyklingu w ramach projektu Edukacja Ekologiczna Sieradzan 2018.Nasza szkoła zajęła I miejsce w konkursie na spektakl "Jestem Eko - bierz przykład". Uczennica Alicja Skrobała została wyróżniona w konkursie twórczym "Coś z niczego".
Gratulujemy Sukcesów
15 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Jesienne inspiracje”. Podczas uroczystości wręczenia nagród i dyplomów spotkali się autorzy prac oraz ich opiekunowie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział przedszkolaki oraz uczniowie zespołów terapeutycznych szkoły podstawowej. Organizatorki, p. J.Bronka i p. I.Pietruszewska, jednogłośnie stwierdziły, że wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością, dlatego postanowiły nagrodzić wszystkich uczestników. Jednocześnie składają serdeczne podziękowania za udział w konkursie.
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Tegoroczne Święto Niepodległości jest wyjątkowe.11 listopada 1918r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Młodzi Polacy w naszej szkole uroczyście świętowali ten wyjątkowy dla całego kraju dzień. Przygotowano bogaty program artystyczny z recytacjami, tańcem, śpiewem i scenografią. Dumnie, przyjmując właściwą postawę "na baczność" odśpiewano hymn Polski.
Dnia 29.10.2018r. odbyło się spotkanie integracyjne w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali legendy pt. "Wars i Sawa", odpowiadali na pytania do tekstu. Z rozsypanki literowej ułożyli i odczytali hasło: Warszawa. Zobaczyli prezentację multimedialną „Warszawa – stolica Polski” opatrzoną komentarzem prowadzących. Obejrzeli krótki film pt. "Spacer po Warszawie" przedstawiający najciekawsze miejsca i zabytki przy czym również wysłuchali utworów muzycznych nawiązujących do tego miasta. Prowadzące: J. Cajdler, A. Szczepańska
31.10.2018r uczniowie zespołów terapeutycznych szkoły podstawowej oddali hołd zapalając symboliczny znicz na grobie poległych żołnierzy w Sieradzu.
W dniu 29.10.2018r odbył się konkurs kulinarny pod hasłem ,,Cztery pory roku- kolorowo smacznie i zdrowo”. Uczniowie szkoły podstawowej wraz z nauczycielami przygotowywali potrawy, soki, desery z owoców i warzyw w kolorze pomarańczowym. Na spotkaniu zwrócono uwagę na walory zdrowotne przygotowywanych potraw. Wszyscy uczestnicy degustowali przygotowane przez siebie desery i soki.
O tym, jak ciekawa jest „Bajka o sumie i sieradzkim Sieradku” Tadeusza Gicgiera przekonali się uczniowie, którzy wzięli udział w spotkaniu 17 października bieżącego roku, w związku z działaniami na 100 – lecie Niepodległości Polski”. Uczniowie w wielkim skupieniu wysłuchali legendy z baśniowym wątkiem związanym z miastem Sieradz. Oglądali i porównywali zdjęcia Sieradza dawnego z obecnym. Na koniec zamalowywali ilustracje przedstawiające znane obiekty naszego miasta.
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
25.10. odbył się szkolny konkurs piosenki pt.: „Jestem Polakiem i patriotą”, w ramach działań na 100 lecie Niepodległości Polski, którego organizatorkami były p. E. Chrzanowska, p. A. Cajdler i p. A. Król. Udział w nim wzięło 13 uczniów SP i Gimnazjum. Regulamin konkursu pozwalał również na wykonywanie inscenizacji muzycznych, swobodny akompaniament na instrumentach perkusyjnych do utworów i inne formy muzyczne. Młodzi artyści mimo, że niektórzy bardzo stremowani wykonali swój repertuar znakomicie, bawili i wzruszali. Konkurs był wspaniałą lekcją patriotyzmu.
BIWAK HARCERSKI W ZAŁĘCZU WIELKIM
Wdniach 27-28 pażdziernika 2018 r. nasi harcerze z 6 DH "NS" "ŻYWIOŁY" z dh. M. Szczuko i dh. A. Kałdońską-Plock uczestniczyli w Biwaku harcerskim Hufca ZHP Sieradz w Załęczu Wielkim. Harcowali po lesie, zdobyli I miejsce w grze terenowej i I miejsce za inscenizację "Dziadów"- gratulujemy!
PROJEKT MIĘDZYNARODOWY – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ
W okresie: od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy będzie realizował zadania projektu międzynarodowego „The future begins today’’ – „Przyszłość zaczyna się dziś” (nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050749_1), współfinansowanego w ramach Akcji 2 z programu Unii Europejskiej Erasmus +. Biorą w nim udział 4 państwa europejskie (Polska, Włochy, Hiszpania, Chorwacja), a nasza placówka pełni funkcję instytucji koordynującej.

Główny cel to umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.
Ponadto projekt zakłada:
1) zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie kończących szkołę;
2) wzrost kompetencji osobistych, zawodowych, językowych, organizacyjnych, w zakresie TIK.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Przewidziane są następujące rezultaty:
- strona na FB
- szkolne kluby "Moje hobby",
- wolontariat szkolny,
- film "Marzenia się spełniają",
- spektakle teatralne "Przyszłość zaczyna się dziś" -wraz z debatami,
- logo projektu;
- kronika projektu–prowadzona przez uczniów;
- raporty z mobilności;
- teczka ze scenariuszami zajęć z klubu „Moje hobby”, dostępna w bibliotekach każdego kraju partnerskiego -na stronie FB
- prezentacje i materiały filmowe z działań projektowych służące szkoleniu nauczycieli innych placówek i promocji projektu w trakcie imprez i konferencji;
- publikacja końcowa - materiały dydaktyczne dla nauczycieli: "Przyszłość zaczyna się dziś" w formie elektronicznej;
- materiały promocyjne (ulotki, zaproszenia, plakaty),
- elektroniczna biblioteka na użytek partnerów (dostępna na Google Drive)
- certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu dla nauczycieli,
- certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach dla uczniów oraz opiekunów
- dokumenty Europass Mobilność dla każdego uczestnika
- dobre praktyki w edukacji.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W BIBLIOTECE
Z okazji „Dnia Głośnego Czytania” 5 października 2018 roku uczniowie naszego ośrodka szkoły podstawowej klasy drugiej i trzeciej zaprezentowali swe
umiejętności czytelnicze. Głośne czytanie odbyło się w bibliotece szkolnej w ramach akcji sklepów sieci Biedronka. Wszystkich uczestników nagrodzono upominkami a najlepiej czytający uczniowie otrzymali książeczki „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Uczniowie zobowiązali się czytać codziennie w domu , co najmniej 10 minut dziennie. Czytanie będą potwierdzać podpisami rodzice a wychowankowie otrzymają naklejki oraz kolejne nagrody tym razem pluszaki Słodziaki.