Biblioteka

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Oprócz wypożyczania lektur szkolnych i podręczników nauczyciele biblioteki we współpracy z innymi nauczycielami  cyklicznie organizują różnorodne konkursy, realizują autorskie programy.

W bibliotece znajduje się Multimedialne Centrum Informacji  dla uczniów z dostępem do Internetu, drukarka i ksero - czynne w godzinach pracy biblioteki."Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak